Atıksu Arıtma Tesisi | Yüksek Kalite 26 Yıllık Tecrübe

  • Anasayfa
  • Atıksu Arıtma Tesisi | Yüksek Kalite 26 Yıllık Tecrübe
Hizmetler
Bize Ulaşın
Katalog

Atıksu Arıtma Tesisi Nedir?

Atık su arıtma, suyun çeşitli kullanımlardan sonra fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını eski haline getirmek ve doğal fiziksel, kimyasal ve biyolojik durumunu eski haline getirmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinden biri veya birkaçıdır. Kullanılacak arıtma prosesleri de atık suyun kalitesine göre farklılık göstermektedir. Bakteriyolojik faaliyetler sonucu atık suda çözünen organik maddelerin uzaklaştırılması için biyolojik arıtma cihazı, Atık suda çözünmüş veya askıda bulunan ve yerçekimi (yerçekimi) ile çökelmeyen maddelerin uzaklaştırılması için kimyasal atık su arıtma tesisi ve atık sudaki kendiliğinden çökelen maddelerin sudan uzaklaştırılması. Fiziksel su arıtma tesislerinin kullanılması tercih edilir. Bu prosesler ayrı ayrı veya birbiri ardına kullanılarak bir arıtma tesisi oluşturmak üzere kullanılabilir.
 
Atık su arıtma pahalı bir sistemdir ve sistemin işletilmesi için emek ve yatırım gerektirir. Bu nedenle atıksu arıtma tesisi tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken kriterler vardır. Atıksu arıtma tesisi kurulurken arıtma tesisi için arıtma prosesi, işletme maliyetleri, arıtma tesisi yapımında kullanılan ekipmanlar ve üretim kalitesi belirleyici parametrelerdir. Fosseptik ve vidanjör kullanan paket arıtma tesisleri kısa sürede kendini amorti eder. Paket atıksu arıtma ünitesi fosseptik kullanmaktan daha sağlıklı bir çözümdür. Paket atıksu arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su bahçe sulama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Kesikli arıtma prosesi sayesinde paket atıksu arıtma sisteminde elektrik tüketimi minimuma indirilmektedir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak arıtma tesisi yapılmalı ve tesisin işletilmesi planlanmalıdır.
 
Atıksu arıtma tesisi kurulurken alet ve ekipman seçimine büyük önem verilmelidir. Atık su veya kanalizasyon kullanan ekipmanlarda bozulma, ayrılma ve tıkanmalara neden olur. Kaliteli ve dayanıklı ekipman seçilmediği takdirde kısa sürede aşınma başlar. Bu, kısa süre içinde araç ve gereçlerinizi yenileme ihtiyacı doğuracaktır.
su-aritma-tesisi
  • Yüksek Kaliteli Sistemler
  • Hızlı İnşaat
  • Tecrübeli Ekip