Refrakter (Ateş Tuğlaları) | Yüksek Kalite 26 Yıllık Tecrübe

 • Anasayfa
 • Refrakter (Ateş Tuğlaları) | Yüksek Kalite 26 Yıllık Tecrübe
Hizmetler
Bize Ulaşın
Broşürler

Refrakter Nedir?

Refrakter, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO tarafından “yüksek sıcaklıklara ve bu sıcaklıklarda katı, sıvı ve gazların fiziksel ve kimyasal etkilerine dayanabilen malzemeler” olarak tanımlanmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse; Refrakter malzemeler yangına dayanıklı malzemelerdir. Yüksek sıcaklıklara uzun süre dayanırlar. Bunun bir örneği refrakter tuğlalardır. Bu tuğlalardan yapılan refrakter fırınlar sanayide çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak refrakter nedir sorusunun cevabı sadece refrakter tuğla değildir. Bu tanımın kapsamı; Metalik olmayan malzemelerin 538 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kimyasal-fiziksel yapıları bozulmadan kullanılabileceği söylenebilir. refrakterler; yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında büzülmez veya genleşmez. Kimyasal yapılarını korurlar ve çatlak oluşturmazlar. Refrakter üretiminde kullanılan ana malzemeler şunlardır: Alüminyum, Silikon ve Magnezyum. Ancak refrakterin kullanılacağı alan ve amaca göre bu malzemelerin ne olacağı ve bileşimine karar verilir.

fire-brick

Refrakter Malzemelerin Özellikleri Nelerdir?

Refrakter malzemelerin özellikleri kimyasal dayanımlarına ve üretim yöntemlerine göre değişmektedir. refrakterler; Asidik, nötr ve bazik olmak üzere üç gruba ayrılır. Aside dayanıklı refrakterler; Esas olarak alüminyum ve silikat içerir. Asidik özelliği olan diğer malzemelerden etkilenmezler. Ancak temel malzemeler bunları kolayca aşındırabilir. Bazik refrakterler için bunun tersi mümkündür. SiO2’nin temel bileşenlere oranı malzemenin asitliğini belirler. Nötr refrakterler ayrıca hem asidik hem de bazik malzemelere karşı dayanıklıdır. Refrakter malzemeler üretim yöntemlerine göre birkaç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar arasında başlıca üretim yöntemleri şunlardır: kuru pres yöntemi, manuel üretim, döküm ve yekpare üretim.

 • Yüksek Kaliteli Sistemler
 • Hızlı İnşaat
 • Tecrübeli Ekip

Refrakter Malzemelerin Önemi ve Kullanım Alanları

Yapı malzemelerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu durum yeni teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan en önemli malzeme betondur. Beton; Kullanım ömrü boyunca aşınma, donma, çözülme, kimyasal ortamlar ve dinamik yükler gibi çeşitli dış etkenlere maruz kalır. Bu dış etkenlerden biri de; yüksek sıcaklıktır. Beton yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında dayanımı azalır. Özellikle sıcaklık 200°C’yi geçtiğinde beton yapıda hasarlar oluşmaya başlar. Bu nedenle yüksek sıcaklık gerektiren prosesleri içeren üretim koşullarında kullanılan betonun maruz kalacağı yüksek ısı nedeniyle ısıl direncinin yüksek olması gerekmektedir. Birçok endüstriyel uygulamada kullanılan beton, aşınma ve zararlı kimyasal etkilerin yanı sıra yüksek sıcaklıklara da maruz kalmaktadır. Sıcaklıkla birlikte mekanik ve kimyasal aşınmalar bozulma sürecini hızlandırır. Bunun sonucunda betonun kullanım ömrü kısalmakta ve pahalı onarımlar gündeme gelmektedir. Bu durumların önüne geçebilmek için sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde refrakter malzemelerin kullanılması önemlidir.
 
Refraktörler genellikle yüksek sıcaklık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Metalik malzemelerin pahalı olduğu veya kullanılamadığı durumlarda tercih edilir. Günümüzde demir çelik sektörünün yaklaşık %70’i refrakter malzeme kullanmaktadır. Ancak refrakter; Genellikle ocak, reaktör, ateşleyici ve fırın yapımında kullanılır. Bunun dışında cam yapımında, yangın kalkanı ve füze platformu yapımında da kullanılabilirler. Başlıca kullanım alanları:
 
 • Metalleri eritmek ve çalıştırmak için kullanılan fırınlar.
 •  
 • Cam eritme ve seramik pişirme fırınları.
 •  
 • Çöp yakma tesisleri.
 •  
 • Tavlama ve sertleştirme işlemi için kullanılan fırınlar.
 •  
 • Çimento endüstrileri.