Farin Silosu Çözümleri | Yüksek Kalite 26 Yıllık Tecrübe

  • Anasayfa
  • Farin Silosu Çözümleri | Yüksek Kalite 26 Yıllık Tecrübe
Hizmetler
Bize Ulaşın
Katalog

Farin Silosu Çözümleri

Çimentonun ana hammaddeleri kalker ve kilden oluşmaktadır. Çimento ve çimento ara maddesi olan klinkerimin imalatında kum, boksit, demir cevheri gibi yardımcı maddeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler ocak işletme yöntemi kullanılarak çevreden alınmaktadır. Bu malzemeler fabrika sahasında ön karıştırma, stoklama ve çeşitli kırma işlemlerinden geçirilerek boyutları küçültülür.

Raw_Meel_Silo

Ham Öğütüm

Belirli bir moleküler bileşime sahip demir cevheri, kireçtaşı, kil gibi malzemeler öğütülerek ince bir toz haline getirilir. Bu toz “farin” olarak bilinir. İyi klinker elde etmek için farin homojenize edilerek silolarda stoklanmaktadır.
Pişirmek
Pişirme işleminde farin silosu ön ısıtıcıda farin ile beslenir. Ön ısıtıcıdaki far aşağı doğru hareket ederken fırından çıkan sıcak gaz yukarı hareket eder. Siklonların birkaç aşamasının birleşiminden oluşan ön ısıtıcıda, farin sıcak gaz ile temas ettirilerek ön kalsinasyon işlemi gerçekleşir. Ön kalsine edilen farin döner fırına gönderilir ve fırın çıkışında bulunan alev borusundan doğalgaz, fuel-oil, toz kömür gibi yakıtlar yakılır. Yanan yakıtlar ve klinkerizasyon reaksiyonları ile fırın içindeki sıcaklık 1500–1600°C’ye ulaşır. Fırın içindeki malzeme çıkışa yaklaştıkça sıvılaşmaya başlar. İnce parçacıklar birleşerek büyük boyutlu klinker parçacıkları oluşturur. Bu klinker taneleri fırın çıkışından soğutma ünitesine geçerken ani bir soğutma işlemine tabi tutulur. Anında soğutulan bu klinker tanelerinin sıcaklığı 100°C’nin altına düşürülerek klinker depoda depolanır.
Çimento Üretimi
Portland çimentosunun klinker içerisindeki bir miktar alçı ve çimento tipine göre kalker, puzolan, uçucu kül gibi katkı maddeleri ile öğütülmesiyle çimento elde edilir. Bilyalı değirmenler, çimento öğütme işleminde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnce toz haline getirilen çimento silolarda depolanır.

  • Yüksek Kaliteli Sistemler
  • Hızlı İnşaat
  • Tecrübeli Ekip

Ambalajlama

Çimento cinsine göre silolarda depolanan bu çimentolar, piyasadaki taleplere göre dökme veya torbalı olarak piyasaya sunulmaktadır.
Farin Siloda Seviye Ölçümü
Kil, demir cevheri, kalker gibi belirli bir kimyasal bileşime sahip olan malzemeler öğütülerek ince bir toz haline getirilir. Bu toza “farin” adı verilir. İyi bir klinker elde etmek için farin homojenize edilerek silolarda depolanır. Depolanan farinin stok kontrolünün en uygun şekilde yapılabilmesi için bu seviyenin doğru ölçülmesi gerekmektedir.