Sürekli Emisyon İzleme Sistemleri (CEMS)

  • Anasayfa
  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) (CEMS)
Hizmetler
Bize Ulaşın
Katalog

Sürekli Emisyon İzleme Sistemleri

CEMS, gaz, partikül madde konsantrasyonu ve emisyon oranlarının dönüştürme fonksiyonları, grafikler ve bir bilgisayar programı yardımıyla ölçüldüğü ve raporlandığı bir ölçüm sistemidir. Proses ve uygulamalara vb. bağlı olarak çeşitli metal tufalleri, partikül madde, cıva ve baca gazı hacimsel sirkülasyon değerleri ölçülebilir. Bu sistemlerin kurulmasındaki temel amaç, emisyon oranlarının sürekli kontrolünü sağlayarak fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan CO, NOx, SO2 gibi zehirli gazların neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır.

Continuous Emission Monitoring Systems

Artıları ve Eksileri nelerdir?

Avantajları nelerdir?
Ölçüm probu doğrudan bacaya yerleştirildiğinden ıslak zemin ölçümleri için ideal bir çözümdür. Bünyesinde çok fazla bileşen olmadığı için ekstraktif analizörlere göre fiyat açısından çok daha avantajlıdır.
 
 
Dezavantajları nelerdir?
Direk bacaya monte edildiği için sıcak, korozif ve nemli ortamlardan dolayı çürüme oranı yüksektir ve kullanım süresi çok daha kısadır.
Prob ile ilgili bir sorun oluştuğunda, probu sistemden çıkarmak için sistemin tamamen durdurulması gerekebilir.
Ölçüm noktasında deformasyon olduğu zaman revize edilmesi mümkün değildir. Prob bacadayken kalibrasyon ve doğrulama çok zordur. Kalibrasyon gazı özel bir boru sistemi ile bacaya taşınmalıdır.
Yığındaki proses ve ortam hava sıcaklığındaki ani değişiklikler termal kırılmaya neden olabilir.
Yerinde probun kırılma riski her zaman vardır.
  • Yüksek Kaliteli Sistemler
  • Hızlı İnşaat
  • Tecrübeli Ekip

Ekstraktif Ölçüm Yöntemi

Ekstraktif yöntemde, elde etme probu ile varyanttan numune alınır, şartlandırma ünitesinden geçirilir ve analiz cihazına gönderilir.
Avantajlar:
 
Diğer örnekleme sisteminin bakımı çok daha kolaydır. Ayrıca, bakım için fabrikanın kapatılmasına gerek yoktur. Prob geri tepmesi kolayca yapılabilir.
Doğrulama ve ölçüm kolayca yapılabilir.
Ekstraktif sistemler, doğru tasarlandıkları takdirde mükemmel bir uyum içinde çalışırlar.
Ölçüm, analizör bölmesinden yapılır.
 
Dezavantajları:
 
Numune gazının şartlandırılması sırasında kullanılan ekipmanların, özellikle numune alma sistemlerinin tasarımı için özel mühendislik hizmetleri gerekmektedir.
Baca gazı içeriğindeki nem ve aşındırıcı gazların miktarı ve gaz ölçümleri, uygun ortamlarda gazın bacalardan analizörlere taşınmasını zorlaştırmaktadır.
Aşındırıcı gazlar, yanma sonucu açığa çıkan yoğun nem ve ıslaklıkla tepkimeye girerek yerinde tip analizörleri kullanılamaz hale getirir.
Bu nedenle kurmuş olduğumuz CEMS’ler ekstraksiyon yöntemi ile ölçüm yapmaktadır.